Tarieven

Informatie tarieven 2024

Patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben en voor patiënten zonder aanvullende verzekering, brengen wij de volgende tarieven in rekening.

Reguliere zitting

€ 43,00

Zitting manuele therapie

€ 59,50

Zitting oedeemtherapie

€ 57,50

Intake en onderzoek en screening

€ 58,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 58,50

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (medische indicatie)

€ 80,00

Verslag/rapportage eenvoudig

€ 67,50

Verslag/rapportage gecompliceerd

€ 80,00

Lange zitting

€ 80,00

Uitbehandeling & inrichtingstoeslag

In geval de fysiotherapeut de patiënt  bezoekt (uitbehandeling) zal het tarief per zitting worden verhoogd met een toeslag uitbehandeling/inrichtingstoeslag. 

Reguliere zitting

€ 52,50

Zitting manuele therapie

€ 67.50

Overige voorwaarden

Indien er geen contractuele (prijs)afspraken bestaan met uw zorgverzekeraar ontvangt u zelf een nota. Voorkom verrassingen; kijk zelf naar uw polisvoorwaarden.

Voor zorgverzekeraars waar we een contract mee hebben kunnen andere voorwaarden gelden.

Afmelden:
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur van tevoren gemeld te worden, anders zijn wij genoodzaakt € 20,– bij u in rekening te brengen. Dit wordt niet vergoed door uw verzekering.

In overleg met het secretariaat of uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Betaling:
Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Wilt u weten hoeveel behandelingen er in uw aanvullende pakket zitten? klik hier

Contactgegevens

Fysiotherapie Soerendonk

Goorstraat 15
6027 NB Soerendonk

Telefoonnummers:

06 42 05 08 58

Nevenlocaties

Fysiotherapie Beusen – Foudraine

Anna Paulownalaan 2
5583 BE | Waalre
040 22 14 396

Eeckenrhode

Irenelaan 9
5583 AD | Waalre

Zorgvilla Rosorum

De Leesakker
5582 JM Waalre

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag:
7:30 tot 19:00