Privacy Beleid van Fysiotherapie Soerendonk

Via deze privacy verklaring informeert Fysiotherapie Soerendonk u over de wijze waarop de praktijk omgaat met de persoonsgegevens die zijn verkregen via de internetsite www.fysiosoerendonk.nl.

Ook gaat de verklaring in op het gebruik van “cookies” en “externe links”.

Privacy Beleid van Fysiotherapie Soerendonk

KVK- nummer: 72330767

Fysiotherapie Soerendonk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De medewerkers van Fysiotherapie Soerendonk zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De gegevens die verwerkt worden via de website zijn bedoelt om te kunnen reageren op een bericht dat is verzonden via het contactformulier.

Daarnaast worden er gegevens verzameld om de website zo goed mogelijk te laten werken.

Fysiotherapie Soerendonk werkt met passelijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Soerendonk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapie Soerendonk verwerkt en ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
  • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) trainingen/cursussen/coaching

Onze behandelovereenkomst fysiotherapie is de grondslag voor het vastleggen van deze persoonsgegevens. Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Soerendonk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Gezondheidsgegevens;
  • Verzekeringsgegevens;
  • BSN;
  • ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Soerendonk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

  • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst,15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Fysiotherapie Soerendonk verzameld geen andere gegevens. Daarnaast worden de verzamelde gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden dan wordt beschreven in het privacy beleid.

Gegevens verkregen via de website worden nooit doorgeven aan derden.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Deze gegevens worden via de website verzameld:

-Vragen, klachten en berichten via het contactformulier.

De gegevens die Fysiotherapie Soerendonk verkrijgt via het contactformulier zullen we alleen gebruiken om uw vraag te beantwoorden of klacht in behandeling te nemen.

-Bewaartermijn gegevens contactformulier
We bewaren uw gegevens zolang als noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden of klacht in behandeling te nemen.

-Welke derde partijen voorzien ons van data
Naast het het verkrijgen van persoonsgegevens via de hierboven beschreven middelen krijgen we ook data van derde partijen. Die andere partij is: Google Analytics.

Cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google 
wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Cookies uitzetten
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over Cookies
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen

 • Hoe we jouw data beveiligen.
  We zorgen op verschillende manieren dat uw gegevens veilig worden verwerkt. De website is beveiligd met een SSL certificaat met een uitgebreide validatie. Dit betekend dat alle gegevens, ook uw betaalgegevens versleuteld worden verzonden zodat deze niet onderschept kunnen worden.
  Daarnaast voeren we regelmatig updates uit op de website zodat deze voldoet aan de laatste beveiliging standaarden.

  Welke datalek procedure we geïmplementeerd hebben
  Mocht het toch voorkomen dat door een datalek jouw gegevens in gevaar komen dan stellen wij de volgende stappen in werking:

  1. Na signalering van een eventueel lek gaan we na of er inderdaad inbreuk is gepleegd op de beveiliging en of hier persoonsgegevens bij betrokken zijn geweest
  2. We gaan na of het lek, op grond van de AVG, gemeld moet worden
  3. We melden het lek waar verplicht aan alle betrokken partijen: de toezichthouder, AVG en de klant.
  4. Wij nemen maatregelen om het lek te dichten.

Contactgegevens:

Fysiotherapie Soerendonk
Goorstaat 15
6027 NB Soerendonk

E: info@fysiosoerendonk.nl
T:  06-42050858