Huisregels Fysiotherapie Soerendonk

Om een vlotte doorloop van de intake te bewerkstelligen, verzoeken wij u bij uw eerste behandeling uw identiteitsbewijs/ rijbewijs mee te nemen.


Het aantal behandelingen en het tarief dat door uw verzekeraar wordt vergoed verschilt per verzekeraar. Dat maakt het voor ons moeilijk om alle verschillende regelingen te kennen. U dient zelf uw behandellimiet en vergoedingen in de gaten te houden.


In alle gevallen gelden de vermelde behandeltarieven zoals vermeld in de wachtkamer.


Wij verzoeken u op tijd te komen.


Graag 24 uur van te voren afmelden, anders zijn wij verplicht deze afspraak bij u persoonlijk in rekening te brengen.


Wij waarderen een “hygiënische” verschijning.


Voor u zelf en voor ons is het prettig als u een handdoek meeneemt en als u met ons oefent graag schoenen dragen met een schone zool.


In de praktijk wordt niet gerookt.


U kunt in de wachtkamer gebruik maken van de aanwezige lectuur. Het is niet de bedoeling dat u deze mee naar huis neemt.


Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.


Wanneer u een verklaring heeft voor NIET REANIMEREN, dan verzoeken wij u dit duidelijk kenbaar te maken middels de “niet-reanimeren penning”, welke u op een voor ons duidelijke plaats bij u draagt.


In deze praktijk is de wet “Bescherming van persoonsgegevens” van toepassing.